Rabu, 19 Oktober 2011

Karya Agung dan Prosa Melayu Tradisional

Teks bagi genre pilihan termuat dalam:
(i) Karya Agung: Sulalatus Salatin Sejarah Melayu selenggaraan A. Samad Ahmad
(ii)Petikan-petikan genre pilihan prosa Melayu tradisional dalam buku Mutiara Sastera Melayu 
    Tradisional selenggaraan MPM.

Sebagai langkah awal untuk mengenali Karya Agung dan Prosa Melayu Tradisional terdapat empat perkara asas yang perlu diketahui oleh pelajar iaitu:
1. Definisi: Takrif genre pilihan - memberi takrif ke atas genre yang di kaji.
2. Fungsi: Penjelasan tentang fungsi genre pilihan - menyatakan fungsi genre kajian
3. Ciri/Sifat sastera: Penjelasan tentang ciri/sifat genre pilihan
4. Kedudukan:
        (i)  Keistimewaan
        (ii) Kemapanan
*Perkara 4 hanya untuk bahagian Karya Agung sahaja

Kajian ke atas Karya Agung dan Prosa Tradisional yang lain melibatkan dua aspek yang utama iaitu penghayatan intrinsik dan ekstrinsk